Leg, natur og bevægelse

Leg

Leg er grundlæggende for barnets udvikling og understøtter blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Når barnet leger, lærer det om sig selv og verden. Leg er, uanset alder, barnets måde at forholde sig til verden og andre mennesker på.  
Det er gennem legen, at barnet får kontakt til og udtrykker sine tanker og følelser.    

Natur

Ligesom sund kost og motion er aktiviteter og oplevelser i naturen med til at sikre, at barnet fungerer godt både fysisk og psykisk.
Børn som møder naturen i deres dagtilbud bliver både sundere og stærkere. De har en tendens til at trives og sove bedre, og de er mindre syge.        I naturen er  der god plads til alle og  støjniveauet mindre, hvilket gør at børnene har  færre konflikter, og den stimulerer deres kreativitet.
Børn der leger i naturen er bedre til at koncentrere sig og de har en langt bedre motorik end børn der primært leger indendørs eller på en alm. legeplads, hvilket har stor betydning for børns indlæringsevne, opmærksomhed og intellektuelle færdigheder.

Bevægelse

Kroppen, sanserne og bevægelse spiller en helt central rolle i barnets udvikling.
Uanset måde og formål har bevægelse og aktivitet en stor betydning for barnets sundhed og velvære.                                                                       En god motorik har betydning for barnets selvværd og trivsel og for barnets deltagelse i sociale sammenhænge, og så styrker det børnenes forudsætninger for at at være fysisk aktive.                                                                             En god sansestimulation er vigtig, fordi det hjælper barnet med at klare hverdagen bedre. Et velstimuleret barn vil f.eks. have nemmere ved at koncentrere sig, koordinere øje og hånd og tilegne sig sproget.