Aktiviteter i dagligdagen 

I NATURligvis arbejder jeg med barnets personlige udvikling og sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse. Vi opholder os helst udendørs, hvor der er bedre plads, frisk luft, et naturligt lys og mindre støj.
Vi leger. Vi læser og synger. Vi maler med hænder og fødder. Vi danser i regnen og hopper i vandpytter. Vi planter, sår og høster. Vi fodrer høns og samler æg. Vi bager og spiser. Vi gynger, løber og ler, vi tumler og triller. Vi tager på skattejagt. Vi går på opdagelse, vi er nysgerrige, vi undersøger, og vi fordyber os. Vi får fodbad og massage, vi hviler og sover. Og meget, meget mere.
Vi tager på ture ud af huset til biblioteket, skoven eller stranden. Vi besøger børnehaver og legepladser. Vi mødes med andre private pasningsordninger både hjemme og i legestue.

De styrkede pædagogiske læreplaner

Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og forme, leve og være. Kun der, hvor børn kan føle sig trygge, gror det, de gamle kaldte for lykke af Carl Scharnberg

Den styrkede pædagogiske læreplan udgør rammen for retningen af mit pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den styrkede pædagogiske læreplan er et levende dokument, som beskriver mine pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for mit daglige pædagogiske arbejde.